[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oops! he borrat el /var/log2007/9/12, surgen <ompastormosella@gmail.com>:

>
> root@quak:/var/log# rm *
>
Em pensava que el rm * no es carrega els directoris si no estan buits.
Que cal fer un rm -R *?
> no estava com per fer-ho tornar a funcionar una altra vegada!!!
>
> Gràcies!
>
>
> --
> Everything happens for a reason
> The Others are coming... http://quak.mine.nu/blog
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
           pnubiola@fsfe.orgReply to: