[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Tremendo Off-Topic] Re: la universitat tancadaxavi dixit:
> possiblement faci en el futur-, però aquest missatge en aquesta llista
> té també coses molt criticables, com el cross-posting i l'off-topic :-)

Com que és un mail fonamentalment informatiu i no s'està demanant respostes, 
no crec que el cross-posting sigui gaire greu. Fins i tot em sembla la millor 
manera de fer-ho.

I pot ser off-topic si ens regim per la "definició" de la llista, però sovint 
discutim temes que s'allunyen molt de la distribució Debian. Si ens regim 
per "l'ambient" de la llista, jo no el tatxaria d'off-topic.

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: