[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: la universitat tancadaOn Thu, Jan 18, 2007 at 01:55:10PM +0100, muzzol wrote:

> la decisió d'eliminar l'antic master i substituir-lo per un adreçat
> únicament a titulats universitaris ha tancat les portes a molts
> professionals que per un o altre motiu no compten amb aquests estudis.
> 

Per m'imagino que deu facilitar preparar les classes del master si 
pots suposar que hi ha un certs continguts que tots els alumnes dominen,
no ? . Els requeriments dels cursos no s'acostumen a posar per 
discriminar ningú, sinó per evitar tractar temes que es tracten
en altres llocs. 

> molts de nosaltres senzillament no vàrem optar al seu moment per
> accedir a la universitat per qüestions de motivació, econòmiques o
> d'una simple indecisió acadèmica. això no vol dir que no siguem
> professionals perfectament competents amb capacitat d'assistir,
> aprovar i fins i tot impartir un curs de programari lliure.
> 

Que no et deixin matricular a un master no vol dir que ningú pensi 
que ets mal professional. Vol dir que pensen que no poden assegurar
que t'hagin ensenyat mai les coses que ells volen assumir que 
t'han ensenyat per ensenyar-te'n d'altres. Jo estic tip de no 
poder triar assignatures perquè no tenia els prerequisits i en cap moment 
vaig pensar que algú pensés que era un mal estudiant per no tenir 
el prerequisit (que es deu dir prerequeriment, oi? però no em 
sóna que en diguessin així ). 

> que no et planteges quan dus 14 hores devant de l'ordinador intentant
> configurar correctament un servidor LDAP.
>

No trobo meritori treballar 14 hores seguides, ni per un sou ni per 
afició. Evidentment que tothom n'és molt lliure, però espero que 
mai sigui requeriment per a cap master perquè no em sembla saludable. 

> de cap manera vull donar a entendre que els auto-didactes del
> programari lliure estam per sobre dels estodiants universitaris, jo
> sempre he defensat que la universitat dona (hauria de donar) una
> metodologia que t'ajuda a adquirir els coneixements tècnics. però que
> uns quants haguem traçat una drecera (sovint més llarga) per arribar
> al mateix punt tampoc ens fa inferiors.
>

Ningú intenta dir que ningú sigui superior ni inferior. Precisament jo
que sóc enginyer informàtic t'asseguro que una de les coses que
proporciona la carrera és la vacuna d'aquests complexes. Com que de
totxos n'hi ha a tot arreu deixes de pensar que un títol et faci
superior a ningú (si mai ho havies pensat). Simplement hi ha una sèrie
de continguts que t'han trasmès i que comparteixes amb un seguit
d'altres persones que han fet els mateixos estudis. Aquests
coneixements no són la única manera de poder treballar, però són una
manera i més important que si són la millor manera són els efectes de
xarxa. Els continguts compartints faciliten entendre't amb altra gent
que ha fet estudis semblants, faciliten preparar cursos posteriors
assumint que certs temes ja estan vistos, etc.  És una manera
d'homogeneitzar coneixement per a una tasca, no la única manera
d'assolir capacitació per a la tasca, ni tan sols necessariament la
millor (que fos la millor seria equivalent a que la universitat fos
perfecte, i res ho és). Però l'homogenització és útil. Igual com un
estàndard és més útil per ser estàndard que per a la qualitat tècnica
que pugui tenir o deixar de tenir.
 

> dedicar-m'hi. o millor dit, no vull restar el temps que estic dedicant
> a aprendre per invertir-lo en estodiar, és una extranya contradicció

No és cap contradicció. Jo també vaig començar una segona carrera i 
la vaig deixar. Hi ha coses que he preferit aprendre-les a la universitat
i coses fora. 

> que adquereix tot el seu significat en aquest allau que és la
> informàtica actual. tampoc em puc sentir al·ludit quan es parla
> d'intrusis-me, hi ha molts mecanismes que permeten avaluar els
> coneixements reals d'una persona i que sovint posarien en evidència al
> vertader intrús.
>

Quan es parla d'intrusisme no es parla tant de si tots els intrusos 
tenen prous coneixements sinó que el fet de que hi hagi gent sense 
titulació fent feina que suposadament la requereix dificulta l'organització 
social d'aquesta feina . Ningú diu que no tenir titol asseguri que no 
pots fer una feina, sinó que s'intenta dir que tenir títol hauria
d'assegurar que la pots fer. Si no tens títol, pot ser que la puguis 
fer i pot ser que no, i per tant hi ha un cert perill quan gent sense 
títol la fa que no existeix quan tothom que la fa té el títol. 
I és discutible quines feines requereixen quin títol. Però tampoc 
entenc que tothom que hagi dedicat uns anys de la seva vida a estudiar
certes coses a una universitat ho hagi fet perquè sí, perquè en realitat
no garanteixi cap mena d'aptitud. En la meva experiència (si, els 
universitaris, també treballem, abans, durant i/o després d'estudiar)
els estudis universitaris sí garanteixen alguna mínima cosa. Podria 
ser millor, segur, però no com per dir que tant és fer una carrera com
no fer-la. Suposo que això deu ser un flame típic que no tinc ganes
d'obrir, o sia que crec que no continuaré jo aquest fil.

> és una pena, llavors, que no pugui accedir a un ensenyament en el que
> sí crec, en el que no només invertiria el meu temps de bon grat sinó
> que, més enllà de la validesa del títol obtingut, ampliaria d'una
> manera efectiva els meus horitzons personals i laborals. desconec els

La contradicció no està en haver volgut aprendre autodidacta per comptes
de regladament. La contradicció està en voler canviar d'una carrera 
autodidacta a una de reglada. Un master és un estudi universitari reglat, 
per tant no és sorprenent que tingui com a prerequisit un altre ensenyament
reglat. El que és sorprenent és que tu no consideris atractiva una 
carrera i en canvi consideris atractiu un màster. Pel que dius sembles
perfectament capaç de treballar en programari lliure sense el màster.
Perquè el vols ? T'has trobat en cap situació que se t'exigeixi el 
master de programari lliure de l'UOC (sense exigir carrera ) per una feina que consideres 
que podries fer ? Si fins ara has après programari lliure millor 
pel teu compte que en una universitat perquè creus que aprendies 
més al master que pel teu compte ? 

El teu problema és com si jo em queixo perquè no em deixen entrar
a tercer curs de conservatori sense haver passat pels dos d'abans
(ni idea de quina política d'accès hi ha als conservatoris). 

> motius de la decisió d'oficialitzar el curs de programari lliure, però
> vistes les conseqüències del canvi pareix que ha mort degut al seu
> propi èxit: ara que s'havia aconseguit un títol de prestigi a nivell
> internacional hi accedeixen moltes menys persones que quan era una
> proposta nova i arriscada.
>

Estic segur que la UOC entenia quan va decidir exigir una titulació 
que això reduiria el mercat potencial del curs respecte la política de 
no exigir-ne. No cal pensar gaire per entendre-ho.
 
> oficialitzar el curs no només és negatiu, contra-produent i limitador,
> contradiu directament el propi nom de la universitat.
>
> a aquestes alçades quedaria lleig canviar a Universitat Tancada de 
> Catalunya.

Una universitat oberta és la que permet a tothom entrar-hi, no la que 
permet a tothom entrar-hi sense els requeriment previs. Si diguessin 
que no als que han nascut aquí o allà o als que tenen la pell no sé 
com o no se quin color d'ulls, o fan servir un sistema operatiu o 
un altre, llavors no seria oberta. Si requereixen un títol que en principi
tothom ha tingut les mateixes possibilitats per obtenir, doncs no 
per això són menys oberts. 
 
P.S. De totes maneres, pel poc que entenc del procés de Bolonya, potser
no cal que t'hi escarrassis, sembla que es tendeix a buidar les carreres
de contingut i posar-lo als másters. Si és així hauries de trobar que 
cada cop exigeixen carrera universitària per menys coses. No em sembla 
una bona idea, però igual a tu si...

P.S.2: no defenso l'Universitat Oberta perquè m'agradi especialment,
sinó simplement perquè discrepo de la teva cŕitica en concret. 
Fa anys vaig escriure una cosa que es deia "Obrim la Universitat Oberta"
perquè no la considerava prou oberta (i encara no la considero en la 
mesura en que no hagi canviat la situació, però no estic segur de la 
situació actual, crec que hi ha hagut una lleugera milloria). Ara no tinc 
l'URL a mà, però ho deu saber qualsevol buscador.Reply to: