[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: recuperació sense etc + discos.A Dilluns 08 Gener 2007 11:22, Marc Poch va escriure:
> En quant al primer apart no tinc ni idea pero suposo que copiant un /etc
> alguna cosa en podria sortir (almenys, per configurar les X's és una bona
> alternativa ;) ). Jo crec que hi hauria d'haver un paquet que et mirés
> l'estat del sistema i te'l restaurés, per exemple, un cop vaig fer "chgrp
> -R root *" (o algo semblant) a la carpeta /usr i em vaig quedar sense poder
> gravar a CD's en mode usuari fins que vaig canviar el permisos a mà.
>
> Pel que fa a la compilació del kernel, un cop estàs copiant els arxius
> vmlinuz-2.6.X i el System.map, també has de fer un mkinitrd, alguna cosa
> semblant a:
>
> mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.X 2.6.X

Avui en dia la cosa ha evolucionat, i això es fa amb update-initramfs.

-- 
*******************************************************
* Orestes Mas Casals - UPC              *
* Linux User 285092  http://counter.li.org      *
* Membre de l'equip català de KDE http://cat.kde.org/ *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
*******************************************************Reply to: