[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nvidia [cotxina] (era: Re: Beryl era:m'he quedat sense consoles)El Divendres 24 Novembre 2006 10:15, Orestes Mas va escriure:
> 1) Elimina tot rastre (--purge) de nvidia-glx i nvidia-kernel***

Sí, és el que vaig fer:
http://lists.debian.org/debian-user/2006/10/msg03517.html
però va passar això:
http://lists.debian.org/debian-user/2006/10/msg03686.html

I ara torna a demanar kernel... i per k7! 

$ sudo aptitude install nvidia-glx nvidia-kernel-source
[...]
Els paquets següents contenen errors.
 nvidia-kernel-2.6.18-1-486
Els paquets següents s'actualitzaran:
 nvidia-glx nvidia-kernel-source
Els paquets següents són RECOMANATS però NO s'instal·laran:
 devscripts
2 paquets actualitzats, 1 instal·lats, 0 a suprimir i 0 a no actualitzar.
Es necessita obtenir 6714kB d'arxius. Després del desempaquetat s'utilitzaran 
5198kB.
No s'han trobat les dependències del paquets següents:
 nvidia-kernel-2.6.18-1-486: Depén: linux-image-2.6.18-1-486 que és un paquet 
virtual.
Resolving dependencies...
Les accions següents resoldran les dependències:

Instal·la els següents paquets:
linux-image-2.6.18-2-k7 [2.6.18-5 (unstable)]
nvidia-kernel-2.6.18-2-k7 [1.0.8776+3 (unstable)]

Manté la versió actual dels següents paquets:
nvidia-kernel-2.6.18-1-486 [No instal·lat]

La puntuació és -79

Accepteu la solució? [Y/n/q/?]                 


> 2) Prova d'usar l'instal·lador de nvidia directament. Se suposa que si el
> kernel és teu doncs ja tens les fonts baixades, altrament hauries de baixar
> com a mínim les capçaleres.

És fiable, tens bones experiències amb ell? Volia seguir els paquets Debian, 
perquè sí els trobo força fiables :) Dins això, el module-assistant per què 
va funcionar a la primera i és fàcil.

> Si no et va dóna'ns més dades: Distribució, versió del kernel i de les
> Xorg, versió del driver que vols instal·lar. Potser així podem ajudar un
> poc més.

Estava al missatge linkat, però és un poc llarg. En va un poc més:

$ uname -a
Linux itaca 2.6.16.18-smp-bitassa #1 SMP Mon May 29 09:16:06 CEST 2006 i686 
GNU/Linux

$ apt-cache policy nvidia-glx nvidia-kernel-source
nvidia-glx:
 Instal·lat: 1.0.8774-6
 Candidat: 1.0.8776-2
 Taula de versió:
   1.0.8776-2 0
    500 ftp://ftp.fr.debian.org unstable/non-free Packages
 *** 1.0.8774-6 0
    100 /var/lib/dpkg/status
nvidia-kernel-source:
 Instal·lat: 1.0.8774-6
 Candidat: 1.0.8776-2
 Taula de versió:
   1.0.8776-2 0
    500 ftp://ftp.fr.debian.org unstable/non-free Packages
 *** 1.0.8774-6 0
    100 /var/lib/dpkg/status

$ cat /proc/driver/nvidia/cards/0
Model:      GeForce 7300 LE
IRQ:       169
Video BIOS:   05.72.22.41.31
Card Type:    PCI-E
DMA Size:    39 bits
DMA Mask:    0x7fffffffff

$ cat /proc/driver/nvidia/version
NVRM version: NVIDIA Linux x86 Kernel Module 1.0-8774 Tue Aug 1 20:54:08 
PDT 2006
GCC version: gcc version 4.0.4 20060904 (prerelease) (Debian 4.0.3-7)

Gràcies :)


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: