[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Beryl era:m'he quedat sense consolesBé, ara faig servir un xorg.conf per cada cosa que necessito: un per
acceleració amb fglrx per jugar, un altre amb driver radeon "pelat"
per treballar, i ara un altre per beryl. Com suposo que és aquest el
que em demanes, te'l passo. Les opcions comentades són aquelles que he
anat trobant per internet i que no s'han demostrat imprescindibles (de
fet, en aquest tema, lo del maestrillo i el librillo està molt extès.
Probablement, se'n puguin eliminar d'altres, no he acabat de pulir el
xorg.conf i encara obtinc alguns críptics missatges a la consola on
executo beryl-manager

Veuràs però que he afegit algunes opcions del teu xorg.conf

############################################

Section "Files"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/CID"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi"
    # paths to defoma fonts
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection

Section "Module"
#	Load	"GLcore"
#	Load	"i2c"
	Load	"dbe"
	Load	"bitmap"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
#	Load	"type1"
	Load	"vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"es"
#	Option		"XkbOptions"	"lv3:ralt_switch"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
EndSection

Section "Device"
	Identifier	"ATI"
	Driver		"radeon"
	BusID		"PCI:1:0:0"
#OPCIONS BERYL
	Option "UseFBDev" "true"
#	Option "EnablePageFlip"
#	Option "ColorTiling"
	Option "DRI" "true"
	Option "ColorTiling" "on"
	Option "EnablePageFlip" "true"
	Option "AccelMethod" "EXA"
	Option "XAANoOffscreenPixmaps"
	Option "RenderAccel" "true"
	Option "AGPFastWrite" "on"
# nomes portatils amb x700?
#	Option "MonitorLayout" "LVDS, TMDS"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"Monitor genèric"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	30-81
	VertRefresh	56-75
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"ATI"
	Monitor		"Monitor genèric"
	DefaultDepth	24

#BERYL
  	Option     "AddARGBGLXVisuals" "true"
#  	Option     "UseFBDev" "true"
  	Option     "AllowGLXWithComposite" "true"
#/BERYL
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"1400x1050" "1280x1024" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		4
		Modes		"1400x1050" "1280x1024" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		8
		Modes		"1400x1050" "1280x1024" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		15
		Modes		"1400x1050" "1280x1024" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		16
		Modes		"1400x1050" "1280x1024" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		24
		Modes		"1400x1050" "1280x1024" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
	Option		"AIGLX" "true"
EndSection

Section "Extensions"
 Option "Composite" "Enable"
EndSection

Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection

###############################################

RPB

Reply to: