[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes APTA Dimarts 14 Novembre 2006 12:33, Víctor Domènech va escriure:
> Hola
>
> un parell de consultes
>
> Algunes ocasions es queda bloqueixat el apt, com si hi hagués algun altre
> procés en marxa que el bloqeixa ara no recordo l'eixida de l'error
> com puc reiniciar o tancar tots els processos pendents o en marxa del apt ?
>
>
> I la qüestió més important
>
> des de ahir hem dona aquest missatge i no m'actualitza ni hem deixa fer res
>
> 6,9MB descarregats en 10m13s (125kB/s)
> S'estan extraient les plantilles dels paquets: 100%
> S'estan preconfigurant els paquets...
> (S'està llegint la base de dades ... hi ha 95246 fitxers i directoris
> instal·lats actualment.)
> S'està desempaquetant linux-image-2.6.17-2-486 (de .../linux-
> image-2.6.17-2-486_2.6.17-9_i386.deb) ...
> Done.
> dpkg: s'ha produït un error en processar /var/cache/apt/archives/linux-
> image-2.6.17-2-486_2.6.17-9_i386.deb (--unpack):
>  ha fallat en buffer_write(fd) (9, ret=-1): rerefons dpkg-deb durant
> «./lib/modules/2.6.17-2-486/kernel/fs/ntfs/ntfs.ko»: No resta espai en el
> dispositiu
> dpkg-deb: el subprocés paste fou finalitzat pel senyal (La canonada s'ha
> trencat)
> Running postrm hook script /sbin/update-grub.
> Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
> Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
> Searching for splash image ... none found, skipping ...
> Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486
> Updating /boot/grub/menu.lst ... done
>
> S'està preparant per a reemplaçar grep 2.5.1.ds2-5 (fent servir
> .../grep_2.5.1.ds2-6_i386.deb) ...
> S'està desempaquetant el reemplaçament de grep ...
> S'han trobat errors en processar:
>  /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.17-2-486_2.6.17-9_i386.deb
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
>
>
> quant diu rerefons dpkg-deb durant
> «./lib/modules/2.6.17-2-486/kernel/fs/ntfs/ntfs.ko»: No resta espai en el
> dispositiu
> restant 18 mb a la partició sda1 que es on es troba lib etc...
> que he de fer ? redimensionar les particions ?
>
>

Com tens particionat el disc? Si et plau, mostra'ns l'eixida de 
l'ordre "df -h"

Tens el directori /boot en una partició a banda? si és així potser aquesta 
partició s'ha omplert perquè tens instal·lats un nombre elevat de kernels. 
Podries mirar d'esborrar els que no utilitzes...

la solució, però, dependrà de la causa del problema. Millor ens esperem a 
veure com tens les particions.

-- 
******************************************************
Orestes Mas Casals
Universitat Politècnica de Catalunya
Linux User 285092  http://counter.li.org
Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/
******************************************************Reply to: