[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] ATI o NVIDIA ?Ivà wrote:
En fi, que he googlejat una mica sobre el tema i la gran majoria de gent
es decanta per una NVIDIA sota Linux, ara bé, uns quants ja apunten que
amb la nova fusió AMD-ATI és molt possible que ATI faci un canvi radical
en la seva política de drivers per a Linux.
És possible ? lotto ?

La pregunta és si vosaltres m'aconsellarieu NVIDIA o ATI per a Linux,
sense entrar en quina tarja és millor a nivell de
prestacions/hardware/preu ??
Els drivers NVIDIA funcionen correctament ara mateix. Els actualitzen sovint i tenen un instal·lador que _funciona_ . Jo abans tenia una ATI, ara tinc una NVIDIA i la propera targeta serà NVIDIA, quan els drivers ATI siguin una realitat doncs ... ja en parlarem :)

I si creieu que amb la fusió AMD-ATI canviarà de política en breu i per
tant serà millor utilitzar una ATI??
No veig com. AMD dona molt suport a GNU/Linux ? (no ho sé ho demano)Reply to: