[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] ATI o NVIDIA ?Intel ja ha publicat controladors lliures. Però no sé
i hi ha targes AGP amb xopset intel o només en fan per
a controladores integrades en placa mare.Reply to: