[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

De dialog i el mal de capBones ...

Arran del tema que ja us vaig comentar sobre que el etherconf s'havia fet
fonedis estic "reciclant" un scriptillo d'aquests que empra o emprava la
knoppix per configurar les targetes de xarxa, el cas és que genero un menu
de dialog de forma dinàmica on hi consten la ethernet i la corresponent
informació del lspci però els resultats són curiosos. Us deixo l'script
per si algú ho sap veure perque jo entre que sóc profà i tinc mal de cap
ja veig Mare de Deus.

#!/bin/bash

TMP="/tmp/netconfig.tmp$$"

DIALOG="dialog"

elimina(){
rm -f "$TMP"
exit $1
}

MESSAGE0="No s'han trobat targetes suportades."
MESSAGE1="Tria la targeta de xarxa."
MESSAGE2="Vols emprar DHCP ?"
MESSAGE3="Detectant el servidor DHCPD."
MESSAGE4="Ha fallat."
MESSAGE5="Prem enter per sortir."
MESSAGE6="Entra l'adreça ip per a "
MESSAGE7="Entra la mascara de xarxa per a "
MESSAGE8="Entra l'adreça de difusió "
MESSAGE9="Entra la passarel·la per defecte"
MESSAGE10="Entra un servidor de noms"
MESSAGE11="Establint el servidor de noms a /etc/resolv.conf a"
MESSAGE12="Afegint el servidor de noms a /etc/resolv.conf:"

NETDEVICES=$(cat /proc/net/dev | egrep "eth" | cut -d ":" -f 1 | cut -c3-6)

if [ -z "$NETDEVICES" ]; then
$DIALOG --msgbox "$MESSAGE0" 15 65
elimina
fi

count="$(echo "$NETDEVICES" | wc -w)"


if [ "$count" -gt 1 ]; then
DEVICELIST=""

echo "$NETDEVICES" | while read DEVICE
do
ID=$(cat /sys/class/net/$DEVICE/device/device | cut -d "x" -f 2)
BUS=$(lspci -n | egrep $ID | cut -d " " -f 1)
MAN="$(lspci | egrep $BUS | cut -d ":" -f 3)"
if [ -z "$DEVICELIST" ]
then
DEVICELIST="\"${DEVICE}\" \"${MAN}\""
else
DEVICELIST="$DEVICELIST \"${DEVICE}\" \"${MAN}\""
rm -f "$TMP"
echo "$DEVICELIST" > $TMP
fi
done

entrada="$(cat $TMP)"
$DIALOG --menu "$MESSAGE1" 20 120 12 $entrada 2> $TMP
echo "$DIALOG --menu \"$MESSAGE1\" 20 120 12 $entrada 2> $TMP"

fi

Si l'executo obtinc la captura_1 en un sistema amb dos targetes de xarxa.

Si selecciono el contingut del echo final i l'executo obtinc la captura_2.

Ja direu ...

Attachment: captura_1.png
Description: PNG image

Attachment: captura_2.png
Description: PNG image


Reply to: