[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usuaris de SambaEl dimecres 20/09/06, a les 11:32 (+0200), Jaume Sabater va escriure:

[...]

> Per altra banda (o no), debian té la mania de fer el /home com a "drwxrwsr-x", 
> jo la "s" aquesta li aocstumo a treure, no li acabo de trobar la gràcia... 
> Què en sabeu?

La "s" en el grup el que fa és que tots els fitxers o directoris
dins la jerarquia es creïn amb el grup de l'usuari que els crea.
Llavors, pots canviar el "mask" per tal que per defecte els fitxers
es creïn amb g+w, de manera que tots els usuaris del grup tenen
permisos rw sobre tots els fitxers creats per qualsevol usuari del
grup.

Això va bé per exemple a /usr/local/ que tots els del grup "admin"
tinguin permisos rw i poder des/instal·lar coses, però en el /home
no li veig gaire utilitat que no sigui un cas especial d'usuaris que
han de compartir el directori $HOME (???).

De totes maneres, en el meu Debian el /home i els directoris de
dins tots tenen drwxr-xr-x i no recordo haver-ho tocat.

Salut,

-- 
ernest
 
	"All the people look well in the dark."
		—The Velvet UndergroundReply to: