[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SquidHola Ramon.

Ramon Cuñé wrote:
> Bon dia a tothom,
>  
> hi ha alguna forma d'evitar que puguin detectar la ip privada quan surto
> a través del proxy squid, ja que de forma predeterminada veig que
> algunes pagines hem detecten aquesta ip.

Prova a afegir al teu squid.conf:

forwarded_for off

i reiniciar el squid.

Més informació aqui:
http://www.squid-cache.org/Doc/FAQ/FAQ.html#toc4.17

Salut.

--

Linux i tecnologia
http://tech.vedella.comReply to: