[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SquidBon dia a tothom,
 
hi ha alguna forma d'evitar que puguin detectar la ip privada quan surto a través del proxy squid, ja que de forma predeterminada veig que algunes pagines hem detecten aquesta ip.
 
Salut!

Reply to: