[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

escoltar i guardar un stream al mateix tempsHola,

últimament he estat mirant això del streaming. Volia saber
com reproduir un stream i guardar-ne una còpia al mateix
temps. Al final he trobat la solució: es fa amb el programa
tee (molt útil). Exemple:

mkfifo stream.fifo

mplayer -dumpfile stream.fifo -dumpstream mms://www.xyz.com/stream.wma &

cat stream.fifo | tee output.wma | mplayer -

Si es queda clavat al cap d'una estona, vol dir que has
d'augmentar el cache de l'mplayer.

Salut.

-- 
ernest
 
	"All the people look well in the dark."
		—The Velvet UndergroundReply to: