[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ExtendedStatus off a apache2Bones !!!

Abans amb els 1.3.x la directiva en qüestió funcionava sense problemes,
amb apache2 sembla que cal emprar els tags location però no ho veig gaire
clar, de fet el que més em sorpren és que per defecte l'apache2 dona més
informació de la necessària.

Algú sap com s'usa actualment.

Reply to: