[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mount floppy0El dg 25 de 06 del 2006 a les 17:54 +0200, en/na hubble va escriure:
> què és el que posa a /etc/fstab?
> 
> 
Hola hubble i Orestes:
A /etc/fstab tinc:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda12      /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0
1
/dev/hda13      /home           ext3    defaults        0       2
/dev/hda7       none            swap    sw              0       0
/dev/hdd        /media/cdrom0   iso9660 ro,user,noauto  0       0
/dev/hdc        /media/cdrom1   iso9660 ro,user,noauto  0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  vfat    rw,user,noauto  0       0
/dev/sda        /media/usb0     auto    rw,user,noauto  0       0
/dev/hda6	/media/win_d	vfat	rw,user,auto,umask=000	0	0
/dev/hda1	/media/win_c	ntfs	ro,auto,user,gid=1000,umask=007	0	0

Abans tenia a la linia així però tampoc anava:
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0

Jo el que vull es que vaja en mode gràfic sense comandes tipus msdos, no
vull complicar-li la vida a l'usuari  de 10 anys que fa coses per al
cole de tant en tant, segur que s'ha de poder fer tant facil com en
hasefroh.

Que puc fer ?
Joan.Reply to: