[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mount floppy0Si els floppys estan formatejats en FAT o VFAT hi ha una manera molt senzilla 
que consisteix en utilitzar les mtools.

Le mtools són un paquet que permet accedir a les unitats de disquet com es 
feia en DOS. Et dónen una sèrie d'ordres idèntiques a les del DOS (però amb 
la "m" davant), i així pots fer, per exemple:

mcopy *.* a:
mdir
mdel

fes un apt-get install mtools i ja està.

Orestes.


A Diumenge 25 Juny 2006 16:56, Joan perez va escriure:
> Hola a tots:
>
> Tonc un petit problema, per llegir o escriure en discs de 3,5 '' haig de
> tonnar-me root i escriure en una consola:
> # mount /dev/fd0 /media/floppy0 -t vfat
> Quan emprava kde i mdv es montava el disquet de forma automàtica amb
> supermount i en posar-lo dins m'apareixia a l'escriptori montat.
>
> Algú em podria dir com haig de fer per no anar a la consola com root ni
> jo ni ningún altre usuari que no vull que conega la contrasenya de root
> i que es monte de forma automàtica, de moment sempre tindré discs de 3,5
> amb vfat per necessitats del treball.
>
> Moltes gràcies per l'ajud.
> Joan.
>
> PS: Empre Debian Sarge.Reply to: