[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mount floppy0Hola a tots:

Tonc un petit problema, per llegir o escriure en discs de 3,5 '' haig de
tonnar-me root i escriure en una consola:
# mount /dev/fd0 /media/floppy0 -t vfat
Quan emprava kde i mdv es montava el disquet de forma automàtica amb
supermount i en posar-lo dins m'apareixia a l'escriptori montat. 

Algú em podria dir com haig de fer per no anar a la consola com root ni
jo ni ningún altre usuari que no vull que conega la contrasenya de root
i que es monte de forma automàtica, de moment sempre tindré discs de 3,5
amb vfat per necessitats del treball.

Moltes gràcies per l'ajud.
Joan.

PS: Empre Debian Sarge.Reply to: