[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mount floppy0què és el que posa a /etc/fstab?


On Sun, 25 Jun 2006 16:56:28 +0200
Joan perez <juanperezgar@gmail.com> wrote:

> Hola a tots:
> 
> Tonc un petit problema, per llegir o escriure en discs de 3,5 '' haig de
> tonnar-me root i escriure en una consola:
> # mount /dev/fd0 /media/floppy0 -t vfat
> Quan emprava kde i mdv es montava el disquet de forma automàtica amb
> supermount i en posar-lo dins m'apareixia a l'escriptori montat. 
> 
> Algú em podria dir com haig de fer per no anar a la consola com root ni
> jo ni ningún altre usuari que no vull que conega la contrasenya de root
> i que es monte de forma automàtica, de moment sempre tindré discs de 3,5
> amb vfat per necessitats del treball.
> 
> Moltes gràcies per l'ajud.
> Joan.
> 
> PS: Empre Debian Sarge.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    Reply to: