[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ca_ES@ponentiA Tue, 16 May 2006 00:39:16 +0200
Joan Alfonso <xipboig@terra.es> va escriure:


> On veus el problema? en eixir en comptes de sortir?.Tots dos mots són
> normatius

Crec que no ha quedat clar ... és que no sé si m'he expressat bé ....
La idea del mail era precisament que em dona igual !
que no veig la necessitat de partir ca_ES@blablabla, amb un ca_ES hi ha
més que suficient, que totes les variants dialectals que puguem emprar
per a traduir són bones i caben dins aquesta locale. Com diu un altra
company al fil la dreta valenciana va més enllà del que penseu.

Salut.

-- 
p.

email: paco@onna.be
sip: pacoeb@ekiga.net
url: http://onna.be/

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: