[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: en que dominio me he metidoara que m'he engrescat dir, que es molt trist que dels 18 missatges
redactats només 1 vagi dirigit al tema que era la pregunta, aixó si,
per dir que es escrigui en catala em surten els llops per tots
costats, en fi, indignant.

bon dia a tothom

2006/5/12, avisx <srmojo@gmail.com>:
2006/5/12, Pere Nubiola Radigales <pere.nubiola@gmail.com>:
> Mi auputo.
> 2006/5/12, Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>:
> >
> >
> > Propose una cosa. Aquesta llista és de Debian i no de llengua, hi ha
> > gent que es sent catalana, però no en sap de català. Fem que aprenga.
> > Quan es faci una pregunta en castellà, no polemitzem, ensenyem-li
> > català! Fem _TOTES_ les respostes en català. No ofendrem al que
> > pregunta, i si no vol vore les respostes en català, anirà a
> > -debian-user-spanish per "selecció natural" que ha dit l'Orestes. Si la
> > seva intenció no és dolenta, acceptarà les respostes.
> >
plasplas, s'enten oi? ;)
aixo es logica i les demes coses son punyetes.
> > --
> > e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
> > Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
> > GnuPG key: 0x580808C4
> > Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
> --
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere.nubiola@gmail.com
>
>
Reply to: