[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fent net al /usr/src



- És segur esborrar els .deb nvidia-kernel, deixant el darrer, que surten del 
module-assistant, veritat? (*)   Ja en tinc 4, està instal·lat i funcionant 
el darrer, però ho deman als experimentats per si l'experiència diu que més 
val guardar-los :)

- Veig que a mida que arriben kernels via upgrade (Sid) es van fent symlinks 
amb el nom OLDVERSION.  Tots apunten on hi ha els headers «bons».

$ ls -l /usr/src/linux-OLDVERSION.1145* /usr/src/linux | awk '{print $6, $8, 
$9, $10}'
2006-04-25 /usr/src/linux -> /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686-smp
2006-04-06 /usr/src/linux-OLDVERSION.1145026777 -> /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686-smp
2006-04-14 /usr/src/linux-OLDVERSION.1145417118 -> /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686-smp
2006-04-19 /usr/src/linux-OLDVERSION.1145995470 -> /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686-smp

Calen?




(*)
-----------
http://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers :

# apt-get install module-assistant gcc nvidia-kernel-common

Then run:

# m-a prepare

Run the following command, but substitute nvidia by nvidia-kernel-legacy if 
you want to install the legacy drivers.

# m-a auto-install nvidia
-----------



-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat



.



Reply to: