[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pinnacle PCTV ProHola Benjamí:

Des de la meva completa ignorància, veient la sortida que tens també
crec que és un problema com tu dius del mòdul bt8xx, i no és un problema
"estrany":

http://www.google.es/search?q=Bt878+AUDIO+function+found+(0)&start=0

Crec que la seva carrega "molesta" per a la correcta càrrega del mòdul
que toca:

Aquí per exemple,

http://frungy.org/~tpot/weblog/2005/03/27

recomanen descarregar el mòdul bt87x i carregar un altre...

Ja ens diràs com t'ha anat...

Salut!!

En/na Benjamí Villoslada ha escrit:
> Ho he demanat a la llista user amb més gent pensant que hi ha més 
> possibilitats de trobar algú amb el mateix maquinari, però potser no és així 
> perquè la Pinnacle PCTV Pro es ven més a la nostra banda de món :)
>
> La cosa és que no sona la ràdio (no he provat la TV ni entrada de vídeo) a una 
> Sid amb kernel d'estoc: 2.6.16-1-686-smp.
>
> Al KRadio puc escoltar un clic clic clic en moure el dial i un pet més fort en 
> connectar-la.
>
> El so arriba / hauria d'arribar amb un cable exterior cap a l'«audio in» de la 
> tarja de so.
>
> Tenc els mòduls carregats:
>
> ------------
> $ lsmod |grep -i bt
> bt878         10604 0
> bttv         159996 1 bt878
> video_buf       20580 1 bttv
> firmware_class     9824 1 bttv
> compat_ioctl32     1408 1 bttv
> i2c_algo_bit      8360 1 bttv
> v4l2_common       7584 3 tuner,msp3400,bttv
> btcx_risc        4744 1 bttv
> ir_common        9380 1 bttv
> tveeprom        13744 1 bttv
> videodev        8960 1 bttv
> i2c_core        19840 8 
> nvidia,tuner,tda9887,msp3400,bttv,i2c_algo_bit,tveeprom,i2c_i801
> ------------
>
> I aquest és el procés de càrrega segons dmesg:
>
> ------------
> bttv: driver version 0.9.16 loaded
> bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
> bttv: Bt8xx card found (0).
> ACPI: PCI Interrupt 0000:05:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 50
> bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:05:02.0, irq: 50, latency: 64, mmio: 0xf0001000
> bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 11bd:0012
> bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio/Rave [card=39,autodetected]
> bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00fffbff [init]
> bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
> bttv0: pinnacle/mt: id=2 info="PAL+SECAM / stereo" radio=yes
> bttv0: using tuner=33
> bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
> eth1394: eth1: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
> msp3400 1-0040: MSP3410G-B11 found @ 0x80 (bt878 #0 [sw])
> msp3400 1-0040: MSP3410G-B11 supports nicam and radio, mode is autodetect and 
> autoselect
> bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
> bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
> tda9887 1-004b: chip found @ 0x96 (bt878 #0 [sw])
> tuner 1-0060: Chip ID is not zero. It is not a TEA5767
> tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (bt878 #0 [sw])
> tuner 1-0060: microtune: companycode=3cbf part=42 rev=95
> tuner 1-0060: microtune MT2050 found, OK
> bttv0: registered device video0
> bttv0: registered device vbi0
> bttv0: registered device radio0
> bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
> ACPI: PCI Interrupt 0000:05:04.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
> bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
> bt878: Bt878 AUDIO function found (0).
> ACPI: PCI Interrupt 0000:05:02.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 50
> bt878_probe: card id=[0x1211bd], Unknown card.
> Exiting..
> ACPI: PCI interrupt for device 0000:05:02.1 disabled
> bt878: probe of 0000:05:02.1 failed with error -22
> ------------
>
> Sospito del errors del bt878 però no veig quins paràmetres li puc passar.
>
> És curiós, amb SUSE funcionava. Amb aquesta càrrega:
>
> ------------
> kernel: Linux video capture interface: v1.00
> kernel: bttv: driver version 0.9.13 loaded
> kernel: bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
> kernel: bttv: Bt8xx card found (0).
> kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:02:01.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
> kernel: bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:02:01.0, irq: 22, latency: 64, mmio: 
> 0xf8001000
> kernel: bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 
> 11bd:0012
> kernel: bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio/Rave [card=39,autodetected]
> kernel: bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00fffbff [init]
> kernel: i2c-algo-bit.o: (0) scl=1, sda=1
> kernel: i2c-algo-bit.o: (1) scl=1, sda=0
> kernel: i2c-algo-bit.o: (2) scl=1, sda=1
> kernel: i2c-algo-bit.o: (3) scl=0, sda=1
> kernel: i2c-algo-bit.o: (4) scl=1, sda=1
> kernel: i2c-algo-bit.o: bt878 #0 [sw] passed test.
> kernel: bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
> kernel: bttv0: pinnacle/mt: id=2 info="PAL+SECAM / stereo" radio=yes
> kernel: bttv0: using tuner=33
> kernel: bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
> kernel: msp34xx: init: chip=MSP3410G-B11 +nicam +simple +radio
> kernel: msp3410: daemon started
> kernel: bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
> kernel: bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
> kernel: tda9887: chip found @ 0x96
> kernel: tuner: chip found at addr 0xc0 i2c-bus bt878 #0 [sw]
> kernel: tuner: type set to 33 (MT20xx universal) by bt878 #0 [sw]
> kernel: tuner: microtune: companycode=3cbf part=42 rev=2f
> kernel: tuner: microtune MT2050 found, OK
> kernel: bttv0: registered device video0
> kernel: bttv0: registered device vbi0
> kernel: bttv0: registered device radio0
> kernel: bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
> ------------
>
> Canvia el tuner (model 33 detectat a SUSE contra el 3 entrat per mi) però és 
> perquè l'he forçat així 
>
> $ cat /etc/modutils/tuner
> options bttv radio=1 tuner=3
>
> Amb el 33 tampoc va, però el 3 fa que el KRadio digui «stereo» i canvis del 
> nivel de senyal.
>
> Gràcies :)
>
>
>  Reply to: