[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pinnacle PCTV ProHo he demanat a la llista user amb més gent pensant que hi ha més 
possibilitats de trobar algú amb el mateix maquinari, però potser no és així 
perquè la Pinnacle PCTV Pro es ven més a la nostra banda de món :)

La cosa és que no sona la ràdio (no he provat la TV ni entrada de vídeo) a una 
Sid amb kernel d'estoc: 2.6.16-1-686-smp.

Al KRadio puc escoltar un clic clic clic en moure el dial i un pet més fort en 
connectar-la.

El so arriba / hauria d'arribar amb un cable exterior cap a l'«audio in» de la 
tarja de so.

Tenc els mòduls carregats:

------------
$ lsmod |grep -i bt
bt878         10604 0
bttv         159996 1 bt878
video_buf       20580 1 bttv
firmware_class     9824 1 bttv
compat_ioctl32     1408 1 bttv
i2c_algo_bit      8360 1 bttv
v4l2_common       7584 3 tuner,msp3400,bttv
btcx_risc        4744 1 bttv
ir_common        9380 1 bttv
tveeprom        13744 1 bttv
videodev        8960 1 bttv
i2c_core        19840 8 
nvidia,tuner,tda9887,msp3400,bttv,i2c_algo_bit,tveeprom,i2c_i801
------------

I aquest és el procés de càrrega segons dmesg:

------------
bttv: driver version 0.9.16 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 50
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:05:02.0, irq: 50, latency: 64, mmio: 0xf0001000
bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 11bd:0012
bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio/Rave [card=39,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00fffbff [init]
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
bttv0: pinnacle/mt: id=2 info="PAL+SECAM / stereo" radio=yes
bttv0: using tuner=33
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
eth1394: eth1: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
msp3400 1-0040: MSP3410G-B11 found @ 0x80 (bt878 #0 [sw])
msp3400 1-0040: MSP3410G-B11 supports nicam and radio, mode is autodetect and 
autoselect
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
tda9887 1-004b: chip found @ 0x96 (bt878 #0 [sw])
tuner 1-0060: Chip ID is not zero. It is not a TEA5767
tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (bt878 #0 [sw])
tuner 1-0060: microtune: companycode=3cbf part=42 rev=95
tuner 1-0060: microtune MT2050 found, OK
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:04.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
bt878: Bt878 AUDIO function found (0).
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:02.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 50
bt878_probe: card id=[0x1211bd], Unknown card.
Exiting..
ACPI: PCI interrupt for device 0000:05:02.1 disabled
bt878: probe of 0000:05:02.1 failed with error -22
------------

Sospito del errors del bt878 però no veig quins paràmetres li puc passar.

És curiós, amb SUSE funcionava. Amb aquesta càrrega:

------------
kernel: Linux video capture interface: v1.00
kernel: bttv: driver version 0.9.13 loaded
kernel: bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
kernel: bttv: Bt8xx card found (0).
kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:02:01.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
kernel: bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:02:01.0, irq: 22, latency: 64, mmio: 
0xf8001000
kernel: bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 
11bd:0012
kernel: bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio/Rave [card=39,autodetected]
kernel: bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00fffbff [init]
kernel: i2c-algo-bit.o: (0) scl=1, sda=1
kernel: i2c-algo-bit.o: (1) scl=1, sda=0
kernel: i2c-algo-bit.o: (2) scl=1, sda=1
kernel: i2c-algo-bit.o: (3) scl=0, sda=1
kernel: i2c-algo-bit.o: (4) scl=1, sda=1
kernel: i2c-algo-bit.o: bt878 #0 [sw] passed test.
kernel: bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
kernel: bttv0: pinnacle/mt: id=2 info="PAL+SECAM / stereo" radio=yes
kernel: bttv0: using tuner=33
kernel: bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
kernel: msp34xx: init: chip=MSP3410G-B11 +nicam +simple +radio
kernel: msp3410: daemon started
kernel: bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
kernel: bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
kernel: tda9887: chip found @ 0x96
kernel: tuner: chip found at addr 0xc0 i2c-bus bt878 #0 [sw]
kernel: tuner: type set to 33 (MT20xx universal) by bt878 #0 [sw]
kernel: tuner: microtune: companycode=3cbf part=42 rev=2f
kernel: tuner: microtune MT2050 found, OK
kernel: bttv0: registered device video0
kernel: bttv0: registered device vbi0
kernel: bttv0: registered device radio0
kernel: bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
------------

Canvia el tuner (model 33 detectat a SUSE contra el 3 entrat per mi) però és 
perquè l'he forçat així 

$ cat /etc/modutils/tuner
options bttv radio=1 tuner=3

Amb el 33 tampoc va, però el 3 fa que el KRadio digui «stereo» i canvis del 
nivel de senyal.

Gràcies :)


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: