[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent net al /usr/srcEl Sat, Apr 29, 2006 at 06:24:51AM +0200, Benjamí Villoslada ens deleità amb les següents paraules:
> - És segur esborrar els .deb nvidia-kernel, deixant el darrer, que surten del 
> module-assistant, veritat? (*)   Ja en tinc 4, està instal·lat i funcionant 
> el darrer, però ho deman als experimentats per si l'experiència diu que més 
> val guardar-los :)
> 
> - Veig que a mida que arriben kernels via upgrade (Sid) es van fent symlinks 
> amb el nom OLDVERSION.  Tots apunten on hi ha els headers «bons».
> 
> $ ls -l /usr/src/linux-OLDVERSION.1145* /usr/src/linux | awk '{print $6, $8, 
> $9, $10}' 
> 2006-04-25 /usr/src/linux -> /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686-smp 
> 2006-04-06 /usr/src/linux-OLDVERSION.1145026777 -> /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686-smp 
> 2006-04-14 /usr/src/linux-OLDVERSION.1145417118 -> /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686-smp 
> 2006-04-19 /usr/src/linux-OLDVERSION.1145995470 -> /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-686-smp
> 
> Calen?

un cop has instal.lat els nous i veus que funcionen, pots eliminar (i 
desinstalar!) els vells

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 TollboothReply to: