[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jocs per LinuxA Divendres 28 Abril 2006 13:04, Xavier va escriure:
> Tot això per dir, que a Debian GNU/Linux en aquest moment ens trobem
> amb alternatives potser no tant potents com en d'altres s.o., però amb
> gran "jugabilitat", i que proporcionen grans moments de diversió. I no
> parlo del buscaminas en ascii. Per exemple, mon germà em va passar un
> enllaç a un simulador de submarins en Gnu/Linux que no desmereix gaire
> les alternatives comercials. Jo no he jugat gaire perquè no tinc
> acceleració a la tarja gràfica, però promet molt. Quan retrobi l'enllaç
> us el passo.

Et deus referir al dangerdeep: http://dangerdeep.sourceforge.net
(està «down» en el moment que escric això...)

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
| Col·laborador de l'equip KDE en català : http://ca.i18n.kde.org/  |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpgrfEUaVs2r.pgp
Description: PGP signature


Reply to: