[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rapidesa de diferents sistemes de fitxersHola,

On Feb/03/2006, Manel Martínez de Arcos wrote:

> >Per cert, tal com saps, RAID per software tampoc costa ni un Euro i pot
> >incrementar _molt_ el rendiment.
> > 
> >
> Home, sí que costa perque necessites més discs, o és que si fas un RAID0 
> entre
> particions del mateix disc també millora? Algú ho ha provat?

bé, quan deia que no costa volia dir que no costa si tens dos discos :-)
perdoneu (almenys no costa el qué val una tarja RAID, o un disc SCSI,
etc.)

No, dos particions del mateix disc _no_ millora. És més, empitjorarà.

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info	Manresa - BarcelonaReply to: