[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: unitats de dvd i gravadoraEl dimarts 31/01/06, a les 16:26 (+0100), fermi linuxer va escriure:
> Efectivament, amb un cd de dades he pogut montar-ho i llegir les dades i 
> desmontar.

Si pots llegir un CD de dades també has de poder llegir
un CD de música (a no ser que el lector de CD/DVD no
soporti CD-Audio, cosa rara).

Pel què dius "no reconeix el CD" potser és que has intentat
muntar el CD de música, i els CD de música no es poden ni
cal muntar-los per escoltar-los, simplement en el
programa que utilitzis li has d'indicar el dispositiu...

> hdc: DVD-ROM OEM316B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
> hdd: CD-RW BCE4816IM, ATAPI CD/DVD-ROM drive
> hdc: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
> hdd: ATAPI 48X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)

...que en el teu cas és /dev/hdc o /dev/hdd.

-- 
ernest
 
	"All the people look well in the dark."
		—The Velvet UndergroundReply to: