[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: unitats de dvd i gravadorahola!


quin tipus d'error et dóna??

amb un cd de dades no hi ha cap problema?? és a dir, pots muntar-lo i desmuntar-lo i llegir-ne el contingut?

amb una mica més d'informació potser podrem dir-te més coses....

salutacions, 

pau.

el Mon, 30 Jan 2006 09:27:47 +0100 en/na
"fermi linuxer" <linuxer@unraco.net> va dir:

> Hola a tothom,
> 
> Estic treballant amb debian woody actualitzada a nucli 2.6.12. Tot en
> binari, és a dir, no he compilat el codi font. Quan carrega el sistema
> me les detecta bé, peró quan insereixo un cd de música en el lector de
> dvd, no me'l reconeix.
> 
> La unitat lectora de dvd és /dev/hdc i la gravadora de cds és /dev/hdd.
> 
> He mirat de buscar algun com, peró no he sapigut trovar-ne cap que em
> donés cap indicació.
> 
> Els problemes me'ls dona amb l'usuari normal, tot i que no ho he pogut
> comprovar amb root. Alguna recomanació?
> 
> Gràcies.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: