[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: unitats de dvd i gravadoraHola Joan Alfonso

En/na Joan Alfonso va escriure el dia Mon, Jan 30, 2006 at 07:06:40PM +0100 :
> On Mon, 30 Jan 2006 09:27:47 +0100
> "fermi linuxer" <linuxer@unraco.net> wrote:
> 
> > Hola a tothom,
> > 
> Els cds de música no es podem muntar!.
> Fes la prova amb un cd de dades.(amb cd de dades).

Tal com heu comentat, amb el de dades no hi hagut cap problema.

> Mira de muntar-lo així: "mount /media/cdrom" o en cas que tingues dues lectores-gravadores: "mount /media/cdrom1" (seria per l'altra)
> 

El cdrom em venia montat directament per la distro. La gravadora de 
moment la he col·locat a /mnt/cdrw.

> si l'usuari no te permissos no pot muntar el cd.Has de donar-lo d'alta al grup 
> "cdrom"i disk?.

M'he fixat que el cdrom estava amb el grup staff. He ficat a tots dos 
dispositius com a propietat del grup cdrom i voila!!! He insertat un cd 
d'Ana Torroja, i errors a mansalva. He insertat uns altres dos (lluis 
llach i bob marley) i cap problema en el dvd.

> amb kde com root executa "kuser" i en grups l'hi afegeixes.
> amb el gnome no t'en se dir.

No m'ha fet falta : usermod -G cdrom fermi i voila!


Moltes gràcies a tots tres per les vostres aportacions. Ara ja estic 
gaudint de la música. Proper objectiu: poder veure videos. :)

Moltes gràcies.Reply to: