[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: unitats de dvd i gravadoraEn/na pau va escriure el dia Mon, Jan 30, 2006 at 11:46:26AM +0100 :
> hola!
 
> quin tipus d'error et dóna??

Hola,

No he detectat l'error, no sé com capturar-ho.
 
> amb un cd de dades no hi ha cap problema?? és a dir, pots muntar-lo i desmuntar-lo i llegir-ne el contingut?
> 

Efectivament, amb un cd de dades he pogut montar-ho i llegir les dades i 
desmontar.

> amb una mica més d'informació potser podrem dir-te més coses....
> 

Més informació:

Aixó es trova al dmesg:

ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hdb: ST380020A, ATA DISK drive
hdc: DVD-ROM OEM316B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: CD-RW BCE4816IM, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdc: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
hdd: ATAPI 48X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)

I aqui tens l'fstab:

# /etc/fstab: informació sobre sistemes de fitxers estàtics.
#
# <sist fitxer>	<punt muntatge>	<tipus>	<opcions>		<dump>	<pass>
/dev/cdrom	/cdrom		iso9660	ro,user,noauto		0	0
/dev/hdd	/mnt/cdrw	iso9660	ro,user,auto		0	0

L'enllaç a /mnt/cdrw l'he esborrat ja que ho vaig afegir seguint les 
instruccions per al nucli 2.4 del HOWTO-CDROM. I no em vaig saber sortir 
molt bé.

I la debian, per defecte em va montar:
drwxr-xr-x    2 root  staff  4096 2005-08-12 01:43 cdrom

Com veieu amb permis de grup staff. 

Bé, a partir d'aqui ja podem començar a treballar ja que m'estic tornant 
lelo.

Gràcies , Fermí

> salutacions, 
> 
> pau.
> 
> el Mon, 30 Jan 2006 09:27:47 +0100 en/na
> "fermi linuxer" <linuxer@unraco.net> va dir:
> 
> > Hola a tothom,
> > 
> > Estic treballant amb debian woody actualitzada a nucli 2.6.12. Tot en
> > binari, és a dir, no he compilat el codi font. Quan carrega el sistema
> > me les detecta bé, peró quan insereixo un cd de música en el lector de
> > dvd, no me'l reconeix.
> > 
> > La unitat lectora de dvd és /dev/hdc i la gravadora de cds és /dev/hdd.
> > 
> > He mirat de buscar algun com, peró no he sapigut trovar-ne cap que em
> > donés cap indicació.
> > 
> > Els problemes me'ls dona amb l'usuari normal, tot i que no ho he pogut
> > comprovar amb root. Alguna recomanació?
> > 
> > Gràcies.
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > 
> Reply to: