[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: provant weblogshola

mirar de fer servir un d'aquest

per excelencia: wordpress
y d'altres, b2evolution, etc...

2006/1/31, rpb <debiancat@ya.com>:
> Hola
> Vull instalar un weblog o similar a un servidor que tinc a casa (Sarge),
> més que res per provar que és, com funciona, etc. El cas és que em
> despista una mica la quantitat de software que hi ha per això (phpbb,
> geeklog, etc). Per algú que comença, quin em recomanarieu? En principi
> no tinc cap requeriment especial, més que la seva facilitat d'ús i
> administració, doncs tinc poca experiència en el tema. Tampoc necessito
> res professional, doncs només ho vull a nivell particular per investigar
> i aprendre, no és per cap organització ni res.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: