[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema compilant 2.6 i tarja RT2500At 13:27 23/01/2006, you wrote:
M'hi jugo un pèsol!

Em deus un pèsol :(:(

No funciona.

Poso la mà al foc que és culpa del ditxós initrd:

Quan funciona amb el nucli de sèrie:

RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4844KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.


I amb el meu nucli:

RAMDISK: cramfs filesystem fround at block
RAMDISK: Loading 1236 KiB [1 disk] into ram disk... done
Kernel panic - Not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)


He llegit la documentació del ramdisk i s'ompli segons la demanda. Per tant, l'initrd bo ocupa 4MB i el meu només 1MB...
Ho he comprovat i efectivament:

-rw-r--r--  1 root root 1,1M 2006-01-23 16:48 initrd.img-2.6.12
-rw-r--r--  1 root root 4,8M 2006-01-22 00:25 initrd.img-2.6.12-1-686

El meu ocupa només una MB.

Cercant pel google, veig que la initrd es fa així:

# mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.12 /lib/modules/2.6.12

No dóna cap error, i la imatge continua sent d'1.1MB.

És normal que sigui tant petit l'initrd?

Alguna altra idea genial?

**GRACIES!!**Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://raims.eines.info
Usuari Linux #291715


Reply to: