[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema compilant 2.6 i tarja RT2500El tenia desactivat!!!

Ha de ser això per força!! Com estava amagat dintre de "Miscellaneous filesystems" no m'hi havia percatat, vaja desastre.

Ara tres hores més de compilació, i a creuar els dits.
Pobre ordinador deu estar treient fum. És un Dell optiplex que no té cooler al CPU, sinó que el mateix ventilador de la carcassa el refrigera...


CONFIG_CRAMFS:

Saying Y here includes support for CramFs (Compressed ROM File System). CramFs is designed to be a simple, small, and compressed file system for ROM based embedded systems. CramFs is read-only, limited to 256MB file systems (with 16MB files), and doesn't support
16/32 bits uid/gid, hard links and timestamps.

Gràcies, de nou!

At 17:49 23/01/2006, you wrote:
Bé, et dec un pèsol...

Jo de tu provaria que el cramfs i tot lo necessari per bootar ho tinguis
estàtic al kernel, així evitaràs haver-te de barallar amb el initrd.

El Dilluns 23 Gener 2006 17:41, Andreu Bassols Alcón va escriure:
> At 13:27 23/01/2006, you wrote:
> >M'hi jugo un pèsol!
>
> Em deus un pèsol :(:(
>
> No funciona.
>
> Poso la mà al foc que és culpa del ditxós initrd:
>
> Quan funciona amb el nucli de sèrie:
>
> RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
> RAMDISK: Loading 4844KiB [1 disk] into ram disk... done.
> VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
>
>
> I amb el meu nucli:
>
> RAMDISK: cramfs filesystem fround at block
> RAMDISK: Loading 1236 KiB [1 disk] into ram disk... done
> Kernel panic - Not syncing: VFS: Unable to mount root fs on
> unknown-block(0,0)
>
>
> He llegit la documentació del ramdisk i s'ompli segons la demanda. Per
> tant, l'initrd bo ocupa 4MB i el meu només 1MB...
> Ho he comprovat i efectivament:
>
> -rw-r--r--  1 root root 1,1M 2006-01-23 16:48 initrd.img-2.6.12
> -rw-r--r--  1 root root 4,8M 2006-01-22 00:25 initrd.img-2.6.12-1-686
>
> El meu ocupa només una MB.
>
> Cercant pel google, veig que la initrd es fa així:
>
> # mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.12 /lib/modules/2.6.12
>
> No dóna cap error, i la imatge continua sent d'1.1MB.
>
> És normal que sigui tant petit l'initrd?
>
> Alguna altra idea genial?
>
> **GRACIES!!**
>
>
>
> Andreu Bassols i Alcón
> Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
> Weblog personal: http://raims.eines.info
> Usuari Linux #291715

--
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

  argus.net TECNOLOGIA CREATIVA
  "creant en la web des de 1995"

  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | Barcelona

Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://raims.eines.info
Usuari Linux #291715


Reply to: