[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configuraci idioma en un chroot> Mem, suposo que tens el paquet mozilla-firefox-locale-ca instal·lat tant
> dins com fora del chroot. 

A fora si, però a dintre... hummm... pues va a ser que no (cagada). S'ha
solucionat aquesta part instalant-los. La resta, segueix sortint en
anglès (Synaptic, sortida de ls...) no obstant, algunes coses són en
català dins el chroot, com apt-get:

/# apt-get update
50,3kB descarregats en 2s (24,9kB/s)
S'està llegint la llista de paquets... Fet

No acabo d'entendre aquest poti-poti...

> I que també tens els locales instal·lats i
> configurats tant dins com defora del chroot.

Crec que aquí si que he fet tot el que calia.

> I quina es la sortida de la comanda locale dins i fora?

La sortida és idèntica en ambdós llocs:
# locale
LANG=ca_ES.UTF-8
LC_CTYPE="ca_ES.UTF-8"
LC_NUMERIC="ca_ES.UTF-8"
LC_TIME="ca_ES.UTF-8"
LC_COLLATE="ca_ES.UTF-8"
LC_MONETARY="ca_ES.UTF-8"
LC_MESSAGES="ca_ES.UTF-8"
LC_PAPER="ca_ES.UTF-8"
LC_NAME="ca_ES.UTF-8"
LC_ADDRESS="ca_ES.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ca_ES.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ca_ES.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ca_ES.UTF-8"
LC_ALL=

Tant en un lloc com l'altre, no sembla definida la variable d'entorn
LC_ALL, però fora del chroot no sembla que això afecti

RicardReply to: