[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: privacitatbé per l'spam jo uso el gmail i tinc molt pocs problemes, tot i que no conec gaire el tema. Si algu vol invitacions de gmail que les demani, jo des de que el faig servir casi no em passa spam.

A reveure!

El 24/11/05, Lluis <xscript@gmx.net> va escriure:
El Thu, Nov 24, 2005 at 11:02:43AM +0100, Jaume Sabater ens deleità amb les següents paraules:
> homens!!! no ho enteneu!!!
>
> Els de Debian volen que aprengueu a configurar-vos l'spamassassin i un bon MTA
> amb els corresponents filtres anti-UCE ben posats. És la manera que tenen de
> dir-vos que us ho instal·leu
>
> :-)

uffffffff! doncs amb mi no ho aconseguiran! resistire! vaig provar durant
un temps l'spamassassin, pero amb la maquina que tinc, tardava tant que
vaig optar per treu-re'l, aixi que tot el que no son missatges de llistes i
grups coneguts van a inbox, que s'ha tornat majoritariament en la carpeta
d'spam XD (aixo si, el servidor que utilitzo ja em passa un filtre, pero el
que em molesta es que haig d'anar a la interficie web buidar la carpeta
d'spam)

apa!

--
"And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
something new, the whole world becomes that much richer."
-- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
Tollbooth


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
"640K ought to be enough for anybody." -- Bill Gates, 1981, rebutjant la proposta de d'ampliar la memòria dels ordinadors.

        .---.     Pel programari lliure en català:            
       |o_o |    
       |:_/  |              
      //    \ \             Utilitza la llengua |¡*¡|
     (|      | )      
     /'\_   _/`\            Usuari de linux num: 369329
     \___)=(__/               Linux user number 369329  
Reply to: