[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fonts del menu a openofficeA Dimarts 22 Novembre 2005 01:48, rpb va escriure:
> Hola
> Hi ha alguna opció per canviar la mida de les fonts del menú de openoffice
> 2.0? Per més que volto per les opcions, no ho trobo. Potser hi ha algun
> fitxer de configuració? A gnome em surten normals (igual que la resta
> d'aplicacions) però a kde em surten enormes...


He anat provant coses, i res, excepte que si canvio l'entorn Java de GNU al de 
Sun (els tinc tots dos) l'aspecte de les fonts canvia, però no la seva mida, 
que segueix enorme. Com és això? potser OO està programat en Java?
He de tocar quelcom de l'entorn d'execució Java (que tampoc sé com es fa) per 
solucionar el tema de les fonts?

RicardReply to: