[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: no puc muntar CD'sSeguint amb el drama, ara em passa que amb l'fstab:

/dev/scd0	/media/cdrom0	udf,iso9660 ro,user,noauto 0    0

(que crec que abans no anava) puc muntar la primera unitat (es un dvd r/rw), 
però el nom de la icona (CD-ROM disc m'ha canviat a 010523_1840, que crec que 
és el nom del primer cd que he aconseguit muntar.

però amb:

/dev/scd1	/media/cdrom1	udf,iso9660 ro,user,noauto 0    0 
(idèntic en la forma a l'anterior)

no puc muntar la segona unitat (dvd rom). 
amb el missatge 
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/scd1,
    missing codepage or other error

Val a dir que media/cdrom0 i media/cdrom1 existeixen, i tenen idèntics 
permisos.

Fent tail -f /var/log/messages surt:

Nov 22 09:47:21 nomMaquina kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 22 09:47:21 nomMaquina kernel: sr1: rw=0, want=7124, limit=4
Nov 22 09:47:21 nomMaquina kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 22 09:47:21 nomMaquina kernel: sr1: rw=0, want=1252, limit=4
Nov 22 09:47:21 nomMaquina kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 22 09:47:21 nomMaquina kernel: sr1: rw=0, want=1028, limit=4
Nov 22 09:47:21 nomMaquina kernel: UDF-fs: No partition found (1)
etc, etc, etc...
Nov 22 09:47:31 nomMaquina kernel: isofs_fill_super: bread failed, dev=sr1, 
iso_blknum=16, block=16

però no sé exactament què significa això d'accedir fora de límits...

Algú em pot donar un cop de mà abans de que li faci un exorcisme a 
l'ordinador?

RicardReply to: