[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Provelma amb els PDFperdona, la incloc normalment no amb http://.....

Ja ho he solucionat vaig convertir totes les imatges a .pdf i les vaig
incloure amb .pdf i aleshores ho compilava amb pdflatex i ja esta.

Moltes gràcies i a reveure!!

On 10/9/05, Albert Cervera Areny <albertca@hotpop.com> wrote:
> Pel que dius suposo que és un document TeX, pots provar de crear el pdf
> mitjançant pdflatex, a veure si et funciona.
>
> La qüestió és que el DVI (com a mínim) no inclou dins el fitxer els .ps que
> tu
> incloguis i suposo que peta al intentar incloure'l dins el PDF. Una altra
> prova que se m'acudeix és intentar convertir aquest apple.ps mitjançant
> ps2ps, a veure si és algun problema amb el format d'aquest fitxer
> postscript.
>
> Perquè, com és que hi posa 'http://apple2.ps'? Com inclous la imatge?
>
> Salut
>
>
> A Saturday 08 October 2005 17:35, juli-quiron va escriure:
> > Hola a tots/totes:
> > Usant tant Debain Sid com Debian Testing tinc el següent problema:
> > Al convertir a pdf un arxiu en text, ja sigui a partir del .dvi amb
> dvipdf
> > o a partir del .ps amb ps2pdf obtinc el següent error:
> >
> >
> > Error: /undefined in apple2.ps <http://apple2.ps>
> > Operand stack:
> >
> > Execution stack:
> > %interp_exit .runexec2 --nostringval-- --nostringval-- --nostringval-- 2
> > %stopped_push --nostringval-- --nostringval-- --nostringval-- false 1
> > %stopped_push 1 3 %oparray_pop 1 3 %oparray_pop 1 3 %oparray_pop 1 3
> > %oparray_pop .runexec2 --nostringval-- --nostringval-- --nostringval-- 2
> > %stopped_push --nostringval--
> > Dictionary stack:
> > --dict:1121/1686(ro)(G)-- --dict:0/20(G)-- --dict:88/200(L)--
> > --dict:212/300(L)-- --dict:44/200(L)--
> > Current allocation mode is local
> > Current file position is 5143090
> > ESP Ghostscript 815.00: Unrecoverable error, exit code 1
> >
> > Algú te alguna idea? apple2.ps <http://apple2.ps> és una imatge del meu
> > document. No se per que pot ser, he provat ja diverses coses però no
> trobo
> > la manera de solucionar aquest error.
> >
> > Moltes gràcies i a reveure!!!
> >
> > PD: Si creieu que és OT o que hi ha algun lloc millor per consultar
> aquest
> > dubte agraïria que m'ho diguessiu.
> >
> > --
> > "640K ought to be enough for anybody." -- Bill Gates, 1981, rebutjant la
> > proposta de d'ampliar la memòria dels ordinadors.
> >
> > .---. Pel programari lliure en català:
> > |o_o |
> > |
> > |:_/ |
> >
> > // \ \ Utilitza la llengua |¡*¡|
> > (| | )
> > /'\_ _/`\ Usuari de linux num: 369329
> > \___)=(__/ Linux user number 369329
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>


--
"640K ought to be enough for anybody." -- Bill Gates, 1981, rebutjant
la proposta de d'ampliar la memòria dels ordinadors.

    .---.   Pel programari lliure en català:
    |o_o |
    |:_/ |
   //  \ \       Utilitza la llengua |¡*¡|
   (|   | )
   /'\_  _/`\      Usuari de linux num: 369329
   \___)=(__/        Linux user number 369329Reply to: