[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Provelma amb els PDFHola a tots/totes:
Usant tant Debain Sid com Debian Testing tinc el següent problema:
Al convertir a pdf un arxiu en text, ja sigui a partir del .dvi amb dvipdf o a partir del .ps amb ps2pdf obtinc el següent error:


Error: /undefined in apple2.ps
Operand stack:

Execution stack:
   %interp_exit   .runexec2   --nostringval--   --nostringval--   --nostringval--   2   %stopped_push   --nostringval--   --nostringval--   --nostringval--   false   1   %stopped_push   1   3   %oparray_pop   1   3   %oparray_pop   1   3   %oparray_pop   1   3   %oparray_pop   .runexec2   --nostringval--   --nostringval--   --nostringval--   2   %stopped_push   --nostringval--
Dictionary stack:
   --dict:1121/1686(ro)(G)--   --dict:0/20(G)--   --dict:88/200(L)--   --dict:212/300(L)--   --dict:44/200(L)--
Current allocation mode is local
Current file position is 5143090
ESP Ghostscript 815.00: Unrecoverable error, exit code 1

Algú te alguna idea? apple2.ps és una imatge del meu document. No se per que pot ser, he provat ja diverses coses però no trobo la manera de solucionar aquest error.

Moltes gràcies i a reveure!!!

PD: Si creieu que és OT o que hi ha algun lloc millor per consultar aquest dubte agraïria que m'ho diguessiu.

--
"640K ought to be enough for anybody." -- Bill Gates, 1981, rebutjant la proposta de d'ampliar la memòria dels ordinadors.

        .---.     Pel programari lliure en català:            
       |o_o |    
       |:_/  |              
      //    \ \             Utilitza la llengua |¡*¡|
     (|      | )      
     /'\_   _/`\            Usuari de linux num: 369329
     \___)=(__/               Linux user number 369329  
Reply to: