[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pam USBBon dia,
Voldria demanar si algú ha provat de fer amb el Pam ( /etc/pam.d), autenticació via un pendrive. Es com si fos una clau USB. Si no sabeu del que parlo, www.pamusb.org , però tenen la web en construcció, hi ha l'explicació per això. He aconseguit autenticar-me des del pendrive, en les aplicacions login mode text, i la funció su mode text. Tinc en procés l'autenticació del xdm, kdm, gdm, però no he aconseguit, i m'agradaria demanar si algú ho ha provat o ho ha aconseguit. Si és així que miri d'ajudar-me.
Tinc el howto en procés.
Vagi bé.

--
~# Guillem Hernández Sola
~# http://www.guillemhernandez.com
~# http://ieee.upc.es && http://distorsio.upc.es
~# "Así termina mi historia" (Lucas Kane)
~# "Fish Fight!"


Reply to: