[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: The following packages have been kept back:el Divendres 12 Agost 2005 10:55, Xarx va escriure:
> A Divendres 12 Agost 2005 03:43, Albert Mora va escriure:
> > On Fri, 2005-08-12 at 02:05 +0200, tictacbum wrote:
> > > Hola,
> > > quan faig apt-get upgrade, sempre em diu que hi ha una serie de paquets
> > > que no s'actualitzaran:
> > >
> > >  The following packages have been kept back:
> > >  ...
> > >  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
> > >
> > > Algu sap perque passa aixo?
> >
> > Perquè si aquests paquets tambés se t'actualitzessin, algunes
> > dependències es trencarien. Una manera molt gràfica de veure-ho (jo t'ho
> > recomano) és fer tota la teva gestió de paquets amb l'aptitude. És
> > visual, senzill i molt útil (especialment quan t'has après totes les
>
> Hola:
>
> Si quan no actualitza algun paquet fas:
>  #apt-get install paquet-que-no-actualitza
>
>  et pregunta si vols instal·lat alguns paquets nous, necessaris per a
> l'actualització. Suposo que aquest és el motiu pel qual no actualitza, et
> deixa decidir a tu si vols instal·lar nous paquets o no. .

Si, suposo que es la explicació més lògica
gracies :D

>
> Salut
>
> Xarx

-- 
ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.asc

Attachment: pgp5k7eO0xWj8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: