[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: The following packages have been kept back:On Fri, 2005-08-12 at 12:40 +0000, Cubells wrote:
> Hola a tots i totes:
> 
> Encara que facis un
> # apt-get dist-upgrade
> no et funciona.
> 
> A mi també em passa el mateix amb el paquet udev.
> Us poso en antecedents: debian woody actualitzada a unstable.
> Després de fer la dist-upgrade, diversos paquets se'm queden com kept-back.
> Després de solucionar-ho paquet a paquet amb apt-get -f install i
> dpkg-reinstall se'm queda el paquet udev com impossible d'actualitzar.
> 
> Us explico el que he pogut deduir després de llegir diversos missatges a la
> llista d'usuaris de debian:
> Per actualitzar aquest paquet cal la versió 2.6.12 del nucli, però aquest
> nucli no està afegit encara a la sid.

ARA (des d'ahir) ja està a la sid.

> 
> Així que suposo que en el teu cas et passa el mateix: és un paquet que té
> dependències d'altres paquets que encara no estan actualitzats a la versió
> debian que tu tens. Llavors hauràs d'esperar-te o fer alguna trampeta amb el
> fitxer /etc/apt/preferences.
> 
> Mare meva quin rotllo...
> 
> Salut!!
> 
> --------- Original Message --------
> From: jaume@argus.net
> To: debian-user-catalan@lists.debian.org
> <debian-user-catalan@lists.debian.org>
> Subject: Re: The following packages have been kept back:
> Date: 12/08/05 06:49
> 
> >
> > I si fas un apt-get dist-upgrade?
> >
> > El Divendres 12 Agost 2005 03:43, Albert Mora va escriure:
> > &gt; On Fri, 2005-08-12 at 02:05 +0200, tictacbum wrote:
> > &gt; &gt; Hola,
> > &gt; &gt; quan faig apt-get upgrade, sempre em diu que hi ha una serie de
> paquets
> > &gt; &gt; que no s'actualitzaran:
> > &gt; &gt;
> > &gt; &gt; The following packages have been kept back:
> > &gt; &gt; ...
> > &gt; &gt; 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
> > &gt; &gt;
> > &gt; &gt; Algu sap perque passa aixo?
> > &gt;
> > &gt; Perquè si aquests paquets tambés se t'actualitzessin, algunes
> > &gt; dependències es trencarien. Una manera molt gràfica de veure-ho (jo
> t'ho
> > &gt; recomano) és fer tota la teva gestió de paquets amb l'aptitude. És
> > &gt; visual, senzill i molt útil (especialment quan t'has après totes les
> > &gt; comandes - que són 4 o 5).
> > &gt;
> > &gt; albert...
> >
> > --
> > :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
> > :: Jaume Sabater
> > :: administrador de sistemes
> > :: jaume@argus.net
> >
> > argus.net TECNOLOGIA CREATIVA
> > &quot;creant en la web des de 1995&quot;
> >
> > www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
> > Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | Barcelona
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of &quot;unsubscribe&quot;. Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian..org
> 
> Reply to: