[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració correu: mutt i exim2005/7/10, Manel Martínez de Arcos <manelmartinez@menta.net>:
> 
> 
> En/na Albert Farrés ha escrit:
> 
> >2005/7/9, Manel Martínez de Arcos <manelmartinez@menta.net>:
> >
> >
> >>En/na Albert Farrés ha escrit:
> >>
> >>
> >>
> >>>Hola llista,
> >>>
> >>>  Estic intentant configurar el mutt com a lector de correu. Com
> >>>podeu veure tinc un compte a gmail.com; per rebre els correus no he
> >>>tingut cap problema, configurar el pop3+SSL és senzill. El problema ve
> >>>alhora de configurar l'enviament de correu a través de SMTP. Pel que
> >>>he deduit a través de la documentació del mutt no pots donar-l'hi
> >>>directament un servidor smtp (en el meu cas el de gmail), sinó que has
> >>>de tenir configurat en l'ordinador un MTA capaç d'enviar correus a
> >>>l'exterior.
> >>>
> >>> Com que utilitzem debian i l'MTA que ve per defecte instal·lat és
> >>>l'exim m'he possat a configurar-lo. He conseguit que envii mails, però
> >>>els envia ell directament al servidor de correu del destinatari,
> >>>posant el següent a /etc/exim/exim.conf:
> >>>
> >>>
> >>> #           ROUTERS CONFIGURATION             #
> >>> #      Specifies how remote addresses are handled       #
> >>>
> >>> # Remote addresses are those with a domain that does not match any item
> >>> # in the "local_domains" setting above.
> >>>
> >>> # Send all mail to a smarthost
> >>>
> >>> smarthost:
> >>>  driver = lookuphost
> >>>  transport = remote_smtp
> >>>
> >>> end
> >>>
> >>>Si vull que utilitzi el servidor smtp de gmail, pel que entés, hauria
> >>>de subtituir les 4 últimes linies per aquestes:
> >>>
> >>> smarthost:
> >>>  driver = domainlist
> >>>  transport = remote_smtp
> >>>  route_list = "* smtp.gmail.com bydns_a"
> >>>
> >>>peró no funciona.
> >>>
> >>>Un altre cosa a tenir en compte és que el servidor smtp de gmail
> >>>funciona amb TLS.
> >>>
> >>>Alguna idea?
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>I perquè vols fer servir el servidor smtp de gmail si ja pots enviar
> >>correu amb l'exim?
> >>
> >>
> >Home, per exemple, si vull enviar un correu de 10 Mbytes a 50
> >persones, l'exim enviarà 50 vegades el mateix correu (un per cada
> >destinatari, per tant, 500 Mbytes), en canvi, si li dic que utilitzi
> >el smtp de gmail, és gmail qui s'encarrega d'aquesta feina.
> >
> >
> Ok, m'has convençut :-)
> 
> ##############
> # See /usr/share/doc/exim4-base/README.SMTP-AUTH
> ##############
> 
> Using exim as SMTP-AUTH client
> ==============================
> 
> If you want to set up exim as SMTP AUTH client for delivery to your
> internet access provider's smarthost put the name of the
> server, your login and password in /etc/exim4/passwd.client:
> 
> name.of.server.example:mylogin:secretpassword
Moltes gracies! Ja ha funcionat.
Per si serveix d'alguna cosa tb he trobat aquest fil amb el mateix
problema (http://lists.q-linux.com/pipermail/ph-linux-newbie/2005-February/022105.html)
> 
> 
> >>>Gracies per endavant!
> >>>
> >>>Albert
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>--
> >>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> >>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >>
> >>
> >>
> >>
> >
> >
> >
> >
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>Reply to: