[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: minimitzar debianJo ho faria a la inversa, instal·la de 0 i dselecciona només el que et calgui.

salutacions,
Jordi.

On 21/06/05, Robert Garrigós Castro <robert@cataloniahosting.com> wrote:
> A hores d'ara ja tothom sap que tinc una debian corrent amb un portàtil
> servint la meva web personal. Aprofito per donar les gràcies a tots els
> que m'heu estat ajudant fins ara.
> 
> Ara que sembla que tot funciona perfectament m'agradaria minimitzar la
> instal.lació, és a dir, desinstal.lar tot allò que no em cal, com per
> exemple el servidor x i tots els programes que només poden funcionar amb
> x. He instal.lat apt-show-versions que em fa un llista de tot el que
> tinc instal.lat (ha resultat 7 pàgines sencres de A4 en lletre
> minúscula) però: com sé quins paquets desinstal.lar i quins arxius de
> configuració he de retocar per poder desinstal.lar les x i els
> programes? Ara mateix, quan reinicio la màquina, em dona un error perquè
> no pot arrencar les x (he començat desinstal.lat xserver).
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- 
If my answers frighten you then you should cease asking scary questions.Reply to: