[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: exim i phpel Dilluns 20 Juny 2005 19:12, Francesc Altet va escriure:
> On Monday 20 June 2005 18:32, Lluis wrote:
> > si, el problema es que no m'envia els correus, tot i que al log de l'exim
> > surt com el rep..
> > m'he conectat per telnet al servidor i he comprovat que si poso a from:
> > un remitent dints el meu domini si que m'els redirigeix, pero si poso com
> > a remitent algun correu de fora, no m'el redirigeix, tot i que me
> > l'accepta...
ups! si que l'he rebut.. el problema es que no redirigeix els mails que envio 
des de gmail a admin@domini (al log de l'exim si que el rep, pero no 
l'envia...) si em conecto per telnet si que em redirigeix els mails de 
admin@domini cap a gmail

>
> I l'entrega a un usuari local? Si és així, alguna cosa em falla :-/

no, a var spool mail nomes em surt l'usuari que realment tinc creat i alla no 
m'els hi posa :P
-- 

ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.asc

Attachment: pgpBbG1qM_eC4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: