[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: exim i phpUn altre tema relacionat amb l'exim... com es fa per redirigir tots els 
correus enviats a admin@domini cap a una conta de correu? (de gmail, no del 
mateix domini..)
gracies

el Diumenge 19 Juny 2005 09:12, Robert Garrigós Castro va escriure:
> ahhh! Això era justament el que em calia. Moltes gràcies.
>
> Robert
>
> Ferran Pegueroles wrote:
> >Pots fer servir el fitxer /etc/email-addresses per a dir que l'usuari
> >local www-data te una adreça de correu determinada i l'exim la traduira.

-- 

ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.asc

Attachment: pgp4s0tgs1E8m.pgp
Description: PGP signature


Reply to: