[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: exim i phpahhh! Això era justament el que em calia. Moltes gràcies.

Robert

Ferran Pegueroles wrote:

Pots fer servir el fitxer /etc/email-addresses per a dir que l'usuari
local www-data te una adreça de correu determinada i l'exim la traduira.
Reply to: