[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MD5SUMS per CD sargeEl dv 17 de 06 del 2005 a les 19:27 +0200, en/na Josep Monés i Teixidor
va escriure:

> I sinó ja s'hauria d'anar a fer un ripemdsum o una cosa així... Com ho
> veieu perquè una cosa així vagi a coreutils?

Bé... això havia d'existir, és clar:
http://www.microbrew.org/tools/md5sha1sum/

Josep
Reply to: