[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

MD5SUMS per CD sargeHola:

M'estic baixant els cd de Sarge de ftp.rediris.es, i no sembla que hi hagin 
els MD5SUMS per cada CD. Hi ha només dos fitxers:

- MD5SUMS
- MD5SUMS.sign

Algú me pot explicar com es poden fer servir? Fins ara havia vist un md5sum 
associat a cada imatge ISO i fent  "md5sum -c <nom fitxer md5>" la 
comprovava, però això de dos MD5 per varis ISOS no se com va.

Gràcies i salutacions. PR.Reply to: